čtvrtek 10. září 2015

Pracovní skupina programu rozvoje města

Za krátkou dobu tomu bude rok, co v Brušperku vznikla pracovní skupina programu rozvoje města, dovolím si tedy k této věci krátký komentář.
Prvním důvodem iniciace této skupiny bylo navázání spolupráce „opozice“ s radnicí. Program rozvoje města byl dosud tvořen v úzkém kruhu na radnici, chtěli jsme se proto na tvorbě tohoto dokumentu účastnit. Jednak by to umožnilo hlubší vhled do daných problémů, rovněž by pak odpadly jisté „nepřátelské nálady“ na zastupitelstvu, neboť každý strategický problém by byl dopředu prodiskutován, nejlépe by bylo nalezeno i nějaké kompromisní řešení.
Druhým důvodem byla snaha o formulování VIZE města a o zapojení veřejnosti při hledání této VIZE. Neboť ta není pouze fúzí volebních programů, jak se může na první pohled zdát. Jedná se především o zapojení občanů do plánovacího procesu s cílem jasné definice, jak by město mělo v daném časové horizontu vypadat a co je pro to třeba udělat.
Pracovní skupina byla tedy zastupitelstvem města zřízena s tím, že v ní bude zástupce z každého politického hnutí v zastupitelstvu – tedy vyjma komunisty, jež spolupráci odmítli.
Plány byly vznosné, realita jako vždy jiná.
Začal bych tím, co se podařilo. Především jsme za finanční podpory radnice zorganizovali přednášku pana Lumíra Kuchaříka na téma „Proč a jak zapojovat veřejnost do rozhodovacích procesů a plánování udržitelného rozvoje města Brušperk“, jež se obecně touto problematikou dlouhodobě zabývá. Přednáška byla skvělá, ze všech pozvaných zastupitelů a radních se však mimo zainteresované v pracovní skupině zúčastnili pouze pan Konkol a Měkýš. Škoda. Velká škoda.
V dalších věcech postupujeme velice pomalu, ale i přesto stále zachovávám optimismus, že nějaký, byť malý posun kupředu je. Jedná se především o názorovou konfrontaci o zapojování veřejnosti a hledání výše zmíněné vize. Jak je patrno už při krátkém hledání na webu, v mnoha městech tyto postupy, jež se snažíme prosadit, fungovaly a fungují, osvědčilo se např. i zapojení externích poradců. Brušperk, jak se zdá, potřebuje na vstřebání těchto „novinek“ delší čas.
Další věcí je volný přístup některých členů pracovní skupiny. Je to totiž především o dobrovolnosti a vlastním nasazení. Pak si člověk nutně musí pokládat otázku, pro koho to vlastně dělá a jaká je vůle občanů, když i jejich volení zástupci nemají valnou chuť něco dělat.
A konečně - tím, co se neustále nedaří, je byť jen v úzkém kruhu pracovní skupiny vysvětlit fakt, že pokud uspořádáme setkání s občany, nemusí to nutně skončit nekontrolovanou hádkou. Pokud se akce dobře připraví, může naopak být neobyčejně přínosná – přímá, rychlá výměna informací, nápadů, vysvětlení, argumentů, vše na jednom místě v jeden okamžik. Neznám nic efektivnějšího. (Téměř nutná je ale přítomnost zkušeného nezávislého moderátora akce, neboť jisté emoce minimálně v úvodu bývají). Otázkou zůstává, kdo by však z občanů na takovou schůzku dorazil…
Nicméně, nyní to vypadá tak, že bude pracovní skupina (byť nemáme hotový plán rozvoje města) nadcházejícím zastupitelstvem pověřena vyřešením dopravní situace ve městě. A to bude zajímavé, neboť se nevyhnutelně budeme muset dotknout takových témat jako náměstí a parkování na něm (o rekonstrukci nemluvě) a podobně... 
Takže, shrnuto, podtrženo, postupujeme, což je úspěch, ale velice pomalu.

Pokud by někdo měl odhodlání a chuť a čas se do procesu plánování zapojit, dveře jsou mu otevřeny dokořán.

Žádné komentáře:

Okomentovat