středa 1. června 2016

ROZVÍJÍME BRUŠPERK SPOLEČNĚ - jak chceme, aby naše město vypadalo?

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ke stažení ve formátu pdf na tomto odkazu

Datum: 15. 4. 2016
Doba trvání: 16.30 – 20.30
Místo: restaurace Na Letné, Brušperk
Počet účastníků: setkání se účastnilo 40 - 50 občanů (37 podepsaných na prezenční listině)

Při konzultacích, plánování a organizaci setkání byla využita metoda komunitního rozvoje "Vize komunity", která byla upravena pro místní podmínky města Brušperku, a výsledky práce pracovní skupiny pro rozvoj města Brušperku. Hlavním cílem setkání bylo vytvoření podkladů pro doplnění rozvojové strategie města pro další plánovací období  fondů EU a dílčími cíli pak představení  metod zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a vytvoření místní kapacity pro pravidelné konání podobných aktivit v budoucnu. Ty by měly směřovat k podpoře místní demokracie, hledání konsensu  politických rozhodnutí a udržitelnému rozvoji města Brušperku.

Zahájení

 • uvítání účastníků akce – Ing. arch. Antonín Kobližka
 • představení organizátorů, pracovní skupiny Rozvoje města Brušperk


Seznámení s facilitátory akce a programem setkání

 • setkání moderovali pan Lumír Kuchařík a paní Kristýna Tillová
 • seznámení s pravidly setkání a diskuze
 • seznámení s programem
 1. Kdo je tady? – hra na vzájemné seznámení účastníků akce
 2. Brušperk dnes – hledání pozitivních i negativních stránek současného stavu obce
 3. Brušperk zítra – jak chceme, aby Brušperk vypadal za 10/20 let bez ohledu na zdroje, vládu a kapacity
 4. Pěšákem ve městě Brušperk – netradiční procházka městem, promítání fotek a obrázků doprovázené mluveným slovem obyvatelky Brušperku, Jany Mecnerové
 5. Představení oblastí/témat diskuzí vzešlých z předchozích aktivit
 6. Přestávka
 7. Práce ve skupinách – hledání možných řešení problémů vzešlých z předešlých aktivit
 8.  Představení výstupů ze skupin
 9. Výběr priorit bodováním
 10. Shrnutí  priorit
 11. Ukončení akce, barometr nálady
Dále setkání pokračovalo dle výše uvedeného programu.


Ad 1.   Kdo je tady?

 • Setkání se zúčastnili v převážné míře muži
 • Jednalo se převážné míře starousedlíky nebo občany žijící v Brušperku min. 10, 20, 30 let …
 • Další otázky se týkaly školy, místa pracoviště, koníčků, zajímavostí apod.


Ad 2.   Brušperk DNES

Lidé volně hlásili, co je napadalo, když se řekne Brušperk dnes. Nejdříve lidé začali s pozitivními stránkami života ve městě, postupně jsme se dostali k problémovým tématům.

Pozitiva života v Brušperku:
 • Město není daleko od Ostravy
 • je krásný na pohled
 • blízkost hor – Palkovické hůrky, Hukvaldy
 • dobré podmínky k rekreaci – cyklistické a běžkařské trasy
 • ideální poměr přírody a městské zástavby
 • nedotčenost průmyslem (nejsou tu závody, továrny, které by znečišťovaly)
 • dostatek obchodů s potravinami
 • bezpečnost (bez kriminálních činů)
 • dobré sousedské vztahy
 • vzdělávací struktura – MŠ, ZŠ, ZUŠ
 • kulturní a sportovní vyžití
 • jsou tady sociální byty
 • zdravotnické služby
 • služby – kadeřnice, optika, ...
 • fotbalový stadion
 • domov důchodců
 • informační centrum
 • knihovna, galerie
 • doprava do měst pro práci – Ostrava
 • pořádek ve městě, čisto na ulicích
 • dostatek hospod
 • městská památková zóna

Negativa života v Brušperku
 • obchody s potravinami jsou jen na náměstí
 • chybí větší market typu Lídl (jako konkurence stávajícím obchodům)
 • dopravní spojení do Ostravy mimo „šichťáky“ je nedostatečné
 • lokální topeniště, špatný vzduch
 • chybí 2. most přes Ondřejnici
 • 1. most, Cvekův, je potřeba opravit
 • potřeba zpomalit dopravu v okolí školy
 • parkování na cestách mimo své pozemky
 • málo parkovacích míst
 • doprava přes centrum – vybudovat/začít používat obchvat a nepoužívat centrum pro auta,
 • odklonit na záchytná parkoviště
 • autobusy do Ostravy končí na Dubině, nezajíždí do centra
 • nedostatek pracovních míst, lidé odjíždí za prací
 • hrací automaty, kasino
 • chybí zázemí pro rekreaci, procházkové okruhy
 • po cestě k lesu jezdí auta
 • chátrající prázdné budovy
 • chybí byty
 • potřeba rekonstrukce náměstí
 • přehrada k vyčištění, aby byla použitelná ke koupání
 • je třeba čistit nánosy na řece, na březích


Ad 3.   Brušperk ZÍTRA

Nasadili jsme si „růžové brýle“ a snili, co vše by se mohlo změnit, rozvinout, bez ohledu na to, kdo bude u moci, jaké budou finanční možnosti obce a zda jsou pro to kapacity. Výsledkem byly tyto nápady:
 • přírůstek obyvatel Brušperku, je přirozený a odpovídající kapacitě území
 • vybudovat podzemní garáže
 • střední škola – gymnázium na 8 let, pobočka vysoké školy Báňské nebo učební obor podle výroby ve městě a okolí
 • tržnice – obnovit trhy, farmářské trhy
 • koupací přehrada
 • vycházkové pěší okruhy Brušperk - Borošín, Ostrava, dojet kolem až k  Odře (do Poodří)
 • lepší PR (public relations, prezentace města před veřejností, pozn. zapisovatele) města, zvýšit povědomí o městě
 • náměstí jako korzo
 • čajovna pro scházení mladých lidí
 • administrativní prostory k pronájmu, tzv.  coworkingové centrum
 • zvětšení prostoru pro seniory
 • dům s pečovatelskou službou, ne typu LDN
 • stezka pro staré lidi
 • fitcentrum nebo posilovna
 • více zubařů
 • propojení přehrady s restaurací Pastevník podél potoka
 • důstojné prostředí pro lékaře
 • čistý vzduch
 • Brušperk jako opravdová „Tvář lašského Betléma“
 • doprava až do centra Ostravy
 • škola jako komunitní centrum
 • dost pracovních prostředí, ne satelit Ostravy
 • ochotnické divadlo
 • bezpečné přechody pro chodce
 • radar – postižitelný – cedule – průjezd zakázán
 • sběrný dvůr ve městě, odběr i bioodpadu větších rozměrů
 • zapojit více občanů do rozhodovacích procesů ve městě
 • starosta = občan

Ad 4.   Pěšákem ve městě Brušperk

Prezentace netradiční procházky městem, promítání fotek a obrázků doprovázené fejetonem, mluveným slovem obyvatelky Brušperku, paní Jany Mecnerové.
Ad 6.   Přestávka

Vystoupení cimbálové muziky TRAGAČ, působící při ZUŠ Brušperk.


Ad 7.   Oblasti a témata k diskuzi + výstupy

Výše uvedená témata byla během přestávky rozdělena do čtyř tematických celků. Následovalo rozdělení občanů do tří pracovních skupin (dle vlastního zájmu každého), které jednotlivé tematické okruhy  dále podrobněji diskutovaly a rozvíjely, přičemž třetí skupina stihla prodiskutovat dvě témata.1.      Pracovní skupina - propagace a vzhled Brušperku + bydlení

Podtémata této skupiny:

 • obraz města v regionu
 • podoba náměstí – skutečná tvář lašského Betléma
 • městská památková zóna
 • byty

Výstupy – propagace a vzhled Brušperku

 • jednotnost náměstí – fasády, styl,… + podpora dotacemi, vstřícnost města k řešení oprav jednotlivých domů (č. p. 58, atp.)
 • lidé jsou pohodlní, raději jezdí na náměstí auty, než aby šli pěšky – potřeba záchytných parkovišť, zákaz vjezdu pro auta?
 • rekonstrukce náměstí – kompromis mezi dopravou a účelem, architektonická soutěž
 • změna využití náměstí v závislosti na čase (trhy, kulturní akce, atp.)
 • Negativum - roztroušenost kultury po celém městě
 • zlepšit propagaci města hlavně kulturně, v současnosti je jeho význam dán především sportem a školstvím
 • rekonstrukce rodného domu Jožky Matěje – vyzvednout jeho význam
 • zlepšení webových stránek
 • návrat k tradicím a tradičním akcím (Masopust, Lašsko, atp.)
 • Zřídit facebookové stránky města

Výstupy – bydlení

 • zachování současného charakteru – ne masivní rozšiřování bydlení
 • Možné využití stávajících objektů (Nautilus, apod.)

Další výzvy

 • šikmá plocha náměstí - jak k tomu přistoupit při dalším řešení
 • absence elektřiny na náměstí


2.      Pracovní skupina – doprava

Podtémata této skupiny:

 • parkování, podzemní garáže
 • náměstí
 • mosty, přechody pro chodce
 • bezpečnostní dopravní prvky
 • spojení s Ostravou a dalšími městy

Výstupy:

 • podzemní garáž mezi Valaškou a MŠ
 • parkovací místa podél řeky (? estetika)
 • parkování u hřbitova – sběrné/odstavné parkoviště
 • sběrnu surovin přestěhovat na okraj města, zřídit tam parkoviště
 • křižovatka na Starou Ves – zrcadlo od města na Krmelín + přechod pro chodce
 • zpomalovací semafor u zastávky Brušperk střed
 • radar, funkční policie, dohled nad parkováním a rychlostmi
 • časově omezené parkování na náměstí a přilehlých cestách
 • zrušit hlavní/vedlejší, mít přednosti zprava
 • dostupnost Ostrava hromadnou dopravou žádost o rozšíření spojů i v nočních hodinách, pátek a sobota, žádost o návaznost Dubina – ÚAN 
 • je možné protáhnout slepou ulici/cestu na Fryčovickou?
 • mosty Cvekův a Trnavský – rekonstrukce
 • udělat přechod u Sokolovny na Krmelínské
 • uzavřít centrum pro auta, pro průjezdy středem
 • přechod u Staroveské zastávky
 • umístit zrcadlo na křižovatku mezi Hynečkem a stadionem
 • umístit retardéry kolem škol a bazénu
 • jednosměrka k náměstí – otočit směr, zvýšit jednosměrky
3.      Pracovní skupina - ekonomická stránka rozvoje Brušperku

Podtémata této skupiny:

 • navýšení pracovních míst
 • co s nevyužitými budovami (sklady, plochy, atd.)
 • zřízení tržnice, obchod typu Lídl (jako konkurence Hruškovi)
 • střední škola, učební obory, navázání na průmysl
 • co-workingové centrum, podnikatelský inkubátor
 • dům pro seniory
 • škola jako komunitní centrum

Výstupy

Nevyužité budovy k možnému využití
 • textilní obchod (soukromý vlastník)
 • na náměstí dům na prodej
 • rodný dům Jožky Matěje – využití ZUŠ
 • historický dům Klepary
 • bývalý Nautilus – Huber?
 • bývalý dům Hořínků – pozemek
 • nevyužívané domy přestavět na malometrážní byty
K oživení ekonomiky
 • podpora místních podnikatelů
 • místní trhy, prodej místní zeleniny i pěstování
 • office centre, coworkingové centrum
 • Matěj směr přehrada – bývalá traktorka krmelínský kopec
Senioři
 • dům pro seniory – využití nevyužívaných domů
 • přistavit výtah ke zdravotnickému středisku
 • přizpůsobit nábřeží pro pohyb seniorů – vozíčková trasa


3.      Pracovní skupina - životní prostředí + rekreace

Podtémata této skupiny:
 • sběrný dvůr
 • ovzduší – lokální topeniště
 • přehrada k rekreaci
 • procházkové trasy

Výstupy

Sběrný dvůr
 • využít prostor sběrny a umístit tam městský sběrný dvůr
 • více třídit odpad – osvěta, prevence
 • umístit sběrné nádoby na sběrný dvůr
 • bioodpad – zpracovat v místě, vermikompost
 • kompostárna – spolupráce s místními zemědělci
 • kompostéry zdarma
Ovzduší
 • změní to čas a kotlíkové dotace, informace
 • příklady a podpora alternativních zdrojů
Přehrady a rekreace
 • dno zavezené starým odpadem
 • malý přítok vody
 • úpravami v krajině došlo  k přerušení přítoku vody z obecního lesa
 • vytvořit dětský kout u přehrady
 • lepší restaurační služby, půjčovna, lavičky podél trasy, osvětlení
 • procházka kolem řeky – nábřeží, jednat s vlastníky, projekt OPŽP
 • mobiliář ve městě a okolí – lavičky, pítka, stojany na kola
 • ověřit historické cesty v majetku města a podle možností cesty revitalizovat, využít přitom výstupů pozemkových úprav  v katastru městaAd 9.   Priority

Každá pracovní skupina vybrala ze svých výstupů 3 až 5 priorit. Priority byly sepsány na archy papíru a účastníci měli možnost přiřadit jednotlivým prioritám body. Každý účastník obdržel 3 hlasovací body, k jedné prioritě mohl dát nejvýše dva body, mohl však dát každý bod k jiné prioritě či nevyužít všechny body a použít například jen dva. Následující tabulka je výsledkovou listinou, priority jsou seřazeny podle dosažených bodů:
Ad 10. Zakončení akce a barometr nálady

Na závěr proběhlo focení a shrnutí celého odpoledne. Účastníci měli možnost vyjádřit zpětnou vazbu do barometru nálady, kde „Smajlíci“ vyjadřovali náladu, pocity, spokojenost s akcí a míra naplněných pohárů pak míru toho, co jim to přineslo. Výsledky jsou v tabulce níže, bohužel však nehlasovali všichni účastníci, ne všichni zůstali až do konce setkání. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili setkání. Velké poděkování patří paní Matušínské, která nám poskytla sál a občerstvení zdarma.Ad 11. Doporučení

Výstupy ze setkání obyvatel města Brušperku, se kterými jste se mohli seznámit na předchozích stranách tohoto dokumentu, nejsou obsáhlým a složitým elaborátem  ani souhrnem statistik, kterými tak často samosprávy zahrnují instituce věnující se podobné problematice.
Je to "živý" výsledek týmové práce občanů, která probíhala s nadšením a pozitivní energií. Jsou to názory, představy, ale i konkrétní kroky, jak společně a udržitelně rozvíjet město Brušperk.
Doporučujeme pracovní skupině rozvoje města používat podobné metody při její práci i nadále.

Zápis zpracovali: Kristýna Tillová a Lumír Kuchařík, Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska

Fotografie: Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.

Ekocentrum regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín
je spolkem, který podporuje veřejnost, samosprávy, instituce i firmy při jejich snaze o udržitelný rozvoj. Věnuje se také eko-poradenství a environmentální výchově veřejnosti - www.ekocentrumrccsopnovojicinska.cz

Při aktivitách bylo využito podkladů příručky pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit Tvorba vize komunity vydané Nadací Partnerství 2004. www.nadacepartnerstvi.cz

1 komentář:

 1. takhle od píky začínali všichni velcí politici ... dobrý počin - Bajda

  OdpovědětVymazat